Naše učebnice

kvalita, objevitelský přístup

Učíme žáky pracovat s informacemi...

jít do obchodu

Právě vychází

přírodovědy, vlastivědy

Prohlédněte si nové tituly s aktuální schvalovací doložkou MŠMT....

zobrazit

Workshopy

Olomouc, Plzeň, Hradec Králové a další
 

Přijďte si popovídat s našimi redaktory....

více

Novinka

Rozmanitost přírody 4/2

Více informací

Připravujeme

Člověk a technika 5

přepracované vydání...

Více informací

Aktuality

eKnihovna ALTER
10. Květen

eKnihovna ALTER

Elektronická knihovna ALTER je již nyní k dispozici. Slouží ke spouštění našich elektronických a interaktivních učebnic a je určená…

Distanční výuka ALTER
4. Leden

Distanční výuka 2021

Během distanční výuky nabízíme učitelům i žákům ZDARMA přístup k vybraným elektronickým učebnicím a pracovním sešitům ALTER. Tituly lze…

Flash end
12. Leden

Nová generace elektronických učebnic

Elektronické učebnice ALTER v novém formátu, který nevyžaduje podporu Flash Playeru.

Dne 12. 1. 2021 ukončila…

Připravujeme

Člověk a technika 5
Člověk a jeho svět
Člověk a technika 5

Aktualizované vydání přírodovědy pro 5. ročník v modernizované grafické úpravě. Učebnice se zaměřuje na technické poznatky a praktické dovednosti žáků 5. ročníku – slouží k upevnění a dalšímu rozvíjení technických kompetencí a technické gramotnosti dětí. Titul v rámci vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět zahrnuje vzdělávací obsah: úloha…

Písanky ke Slabikáři ALTER
Vázané písmo
Písanky ke Slabikáři

Tradiční písanky pro vázané písmo vycházejí nyní s novými ilustracemi Libora Drobného. Nácvik techniky tradičního vázaného psacího písma je tak propojeno s moderními veselými ilustracemi, které jsou blízké dnešní generaci dětí. Obsahová náplň zůstává beze změny, postup probíraných písmen odpovídá Slabikáři Jiřího Žáčka.

Soubor 3 sešitů…

Novinky

1. ročník

Pracovní sešit k učebnici MATEMATIKA, sešit č. 4/A (SVP)

type1type3

Speciálně upravený pracovní sešit pro žáky se SVP a pro individualizaci výuky všech dětí jako doplněk k učebnici Matematika 1/4A. Samovysvětlující a maximálně přehledná grafika…

89
Více

1. ročník

Moje ŽIVÁ ABECEDA

type1type3

Tento první titul z nové řady učebnic počátečního čtení využívá i nevázané psací písmo, dovednost číst rozvíjí společně s psaním, řečí a myšlením žáka. Jde o pracovní učebnici, není…

58
Více

8. ročník

KLÍČ k Literární výchově 8

type3

Tato příručka přináší řešení úkolů zadaných v sešitě Literární výchova 8 ALTER. Titul slouží žákům a studentům jako podpora pro samostatnou práci a nabízí mnoho podnětů pro další úvahy…

50
Více

4. ročník

ROZMANITOST PŘÍRODY 4/1 - Přírodověda pro 4. ročník

type1type3

Bohatě ilustrovaná učebnice přináší základní poznatky o živé přírodě. Řízeným pozorováním přírodnin a skrze množství pokusů vede žáky k vnímavému vztahu k přírodě a rozvíjí jejich…

61
Více