Již brzy

Obrazy z novějších českých dějin 5

nové, moderní zpracování učebnice...

Více informací

Právě vyšlo

PL Obrazy z novějších českých dějin 5

umět si všímat a pozorovat...

Více informací

Za chvilku

PL Obrazy ze starších českých dějin 4

bohatá činnostní výuka...

Více informací

Nové vydání!

Obrazy ze starších českých dějin 4

nové, moderní zpracování učebnice...

Více informací

Nepřehlédněte

Písanky ke Slabikáři

pro vázané písmo s novými ilustracemi...

Více informací

Jediná na trhu

učebnice Člověk a technika 5

se schvalovací doložkou MŠMT...

Více informací

Nové pracovní listy

k učebnici Člověk a technika 5

pokusy, rozvoj tvůrčího technického myšlení...

Více informací

Naše učebnice

kvalita, objevitelský přístup

Učíme žáky pracovat s informacemi...

jít do obchodu

Aktuality

eKnihovna ALTER
10. Květen

eKnihovna ALTER

Elektronická knihovna ALTER slouží ke spouštění našich elektronických a interaktivních učebnic. Je určená především pro práci na…

Obrazy z novějších dějin 5 ALTER
13. Říjen

Nová řada Obrazy z novějších českých dějin 5

Učebnice OBRAZY Z NOVĚJŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN 5
Nové, přepracované vydání učebnice se zabývá především moderními…

Obrazy ze starších dějin 4 ALTER
15. Září

Nová řada Obrazy ze starších českých dějin 4

Učebnice OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN 4
Nová moderní učebnice žákům přibližuje dávné události českých zemí od…

Doporučujeme

Člověk a technika 5
Člověk a jeho svět
Člověk a technika 5

Nové vydání přírodovědy pro 5. ročník v moderní grafické úpravě se schvalovací doložkou MŠMT. Učebnice se zaměřuje na technické poznatky a praktické dovednosti žáků 5. ročníku – slouží k upevnění a dalšímu rozvíjení technických kompetencí a technické gramotnosti dětí. Titul v rámci…

PL Clověk a technika
Člověk a jeho svět
Pracovní listy k učebnici Člověk a technika 5

Pracovní listy se schvalovací doložkou MŠMT jsou koncipovány tak, aby podněcovaly žáky k logickému uvažování a k řešení problémů. Nově zařazené pokusy a praktická pozorování využívají metod badatelsky orientovaného učení a podporují rozvoj tvůrčího technického myšlení. Realizace pokusů se…

Novinky

4. ročník

ROZMANITOST PŘÍRODY 4/2 – Přírodověda pro 4. ročník

type1type3

Učebnice představuje poznatky v přehledné grafické úpravě a přináší rozšířenou nabídku neverbálních informací (především fotografií). Obsahuje témata: živá příroda, vlastnosti látek…

72
Více

9. ročník

KLÍČ k Literární výchově 9

type3

Příručka přináší návrhy řešení úkolů zadaných v sešitě Literární výchova 9. Je koncipována pro žáky a studenty se zájmem o literaturu, které baví přemýšlet nad problémy a hledat různé…

60
Více

5. ročník

PRACOVNÍ LISTY k učebnici ČLOVĚK A TECHNIKA 5 – nové vydání

type1type3

Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby podněcovaly žáky k logickému uvažování a k řešení problémů. Nově zařazené pokusy a praktická pozorování využívají metod badatelsky…

40
Více

5. ročník

PUTOVÁNÍ PO ČESKÉ REPUBLICE

type1type3

Přepracované vydání vlastivědy pro 5. ročník v nové přehledné grafické úpravě provádí zájemce jednotlivými regiony naší republiky. Žáci se učí poznávat jejich přírodní podmínky,…

64
Více